• USD344.58
  • EUR400.51
  • RUB5.47
Қаз Рус Eng Qaz

Nazarbaev podpi'sal zakon po voprosam zanyatosti' i' mi'gratsi'i' naseleni'ya

16 Sa'y'ir, 2018 284 0 Admi'ni'strator

Ny'rsy'ltan Nazarbaev podpi'sal zakon po voprosam zanyatosti' i' mi'gratsi'i' naseleni'ya, peredaet Today.kz so ssylkoi' na Akordy'.

"Glavoi' gosy'darstva podpi'san Zakon Respy'bli'ki' Kazahstan "O vneseni'i' i'zmeneni'i' i' dopolneni'i' v nekotorye zakonodatelnye akty Respy'bli'ki' Kazahstan po voprosam zanyatosti' i' mi'gratsi'i' naseleni'ya", napravlennyi' na sovers'enstvovani'e si'stemy obespec'eni'ya zanyatosti' naseleni'ya i' regy'li'rovani'ya mi'gratsi'onnyh protsessov", – govori'tsya v soobs'eni'i'.

Tekst doky'menta py'bli'ky'etsya v pec'ati'.

Тегтер: zakon mi'gratsi'ya Nazarbaev

Pikir qaldyry'

Son'g'y jan'alyqtar